ADHD in ženske

V svetu se za skupino motenj s tega področja najpogosteje uporablja izraz motnja pozornosti in koncentracije s hiperaktivnostjo ali brez nje – angleška kratica ADHD (ang. Attention Deficit/Hyperactivity Disorder), v Sloveniji pa je uveljavljen izraz hiperkinetična motnja (HKM).1

Viri:
1. Bi prepoznali hiperkinetično motnjo?
2. 5 Ways ADHD Is Different For Women Compared To Men
3. ADHD Looks Different in Women. Here’s How — and Why.
4. ADHD in Women Symptom Checklist
5. Gender Differences in ADHD
6. Women with ADHD: No More Suffering in Silence