Kam po pomoč v duševni stiski?

Slovenija

Telefoni za pomoč v stiski

  • Klic v duševni stiski (01) 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
  • Zaupni telefon Samarijan: 116 123 (24 ur/dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
  • TOM telefon za otroke in mladostnike: 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro).
  • SOS telefon za žrtve nasilja: 080 11-55
  • Reševalci: 112
  • Policija: 113

Društva in spletni portali

Psihiatrične bolnišnice

Zdravstveni domovi po Sloveniji (ter znotraj njih centri za duševno zdravje in centri za krepitev zdravja)

Knjižica Kam in kako po pomoč v duševni stiski

Tujina