Akutna stresna reakcija

panika

Vezana je na zelo hudo telesno ali duševno dogajanje, ki lahko resno ogrozi človekovo življenje (razne naravne in druge katastrofe, doživljanje nasilja, smrt ljubljene osebe itn.). Lahko pa gre tudi za spremembo v človekovem življenjskem okolju. Motnja lahko nastopi že med samim stresnim dogodkom ali takoj po njem. Traja od 2 dni do 4 tednov. … Več