KPTSM je zelo podobna MOM

Razlike med mejno osebnostno motnjo (MOM) in kompleksno posttravmatsko motnjo (KPTSM)

Razlike med MOM in KPTSM:

  • Oboji imajo več težav pri intimnejših odnosih. Ljudje z MOM v takšnih odnosih vztrajajo, ker imajo več težav z občutki osamljenosti in zapuščenosti.
    Ljudje s KPTSM običajno tega nimajo, lahko pa imajo druge težave, sploh pri spolnosti in se zaradi tega tesnejšim stikom raje popolnoma izognejo.

  • Za ljudi s KPTSM je manj značilno samopoškodovalno vedenje kot za tiste z MOM.

  • Ljudje z obema motnjama imajo težave s čustvenimi odzivi in izbruhi. Občutki otopelosti in čustvenega odmika, so bolj značilni za ljudi s KPTSM.

  • Za oboje je značilno, da imajo težave v doživljanju samih sebe. Ljudje z MOM imajo večje težave z razumevanjem lastne identitete in samozavedanjem.

Vir:
Is It BPD or cPTSD?

Video: What’s the difference between borderline personality disorder and CPTSD