Prilagoditvene motnje

Prilagoditvene motnje

Kažejo se kot čustvene motnje in so povezane s spremembami v človekovem okolju.
Sprožijo jih lahko selitev v drugo kulturno okolje, sprememba socialne mreže zaradi izgube ljubljene osebe ali spoznanje o resni bolezni.

Znaki

  • anksioznost
  • depresivno razpoloženje
  • občutek nezmožnosti reševanja vsakdanjih izzivov
  • zmanjšana sposobnost reševanja vsakdanjih težav, nesposobnost vnaprejšnjega načrtovanja
  • vedenjske motnje (agresivno ali disocialno vedenje, sploh pri mladostnikih)

Znaki se običajno pričnejo kazati v 1 mesecu po stresnemu dogodku in ne trajajo več kot 6 mesecev.