Akutna stresna reakcija

panika

Vezana je na zelo hudo telesno ali duševno dogajanje, ki lahko resno ogrozi človekovo življenje. Lahko pa gre tudi za spremembo v človekovem življenjskem okolju.

Stresne motnje

Stres je odziv telesa na neko dogajanje, ki mu utegne biti nevarno in ne dogodek sam po sebi.

Kompleksna posttravmatska stresna motnja

posttravmatska stresna motnja

Razvije se kot posledica dalj časa trajajoče ali ponavljajoče se travme. Do tega lahko pride, če si bil v takšnih dogodkih neposredno udeležen ali pa si jim bil priča in iz njih nisi imel možnosti umika oz. je bila možnost zanj izjemno majhna. Vzroki Različni travmatski dogodki iz preteklosti kot so: – doživljanje nasilja – … Več

Posttravmatska stresna motnja

Posttravmatska stresna motnja (PTSM) Gre za intenzivno anksiozno reakcijo, ki nastane kot posledica hudega dogodka oz. travme. Do PTSM lahko pride, če si bil v takšnem dogodku neposredno udeležen ali pa si mu bil priča. Vzroki Razni travmatski dogodki kot so: – naravne in druge nesreče – doživljanje raznih vrst nasilja – posilstvo – razne … Več