Stresne motnje

Stresne motnje Stres je odziv telesa na neko dogajanje, ki mu utegne biti nevarno in ne dogodek sam po sebi. Gre za neskladje med dojemanjev zahtev in sposobnosti za obvladovanje le-teh. Nekatere osebe motenj ne razvijejo kljub težkim dogodkom, na kar vpliva več dejavnikov. Vsem stresnim motnjam je skupno to, da jih spremlja anksioznost. Stresne … Več