KPTSM je zelo podobna mejni osebnostni motnji

Kompleksna posttravmatska stresna motnja in mejna osebnostna motnja sta si precej podobni.

  • Za ljudi s KPTSM je manj značilno samopoškodovalno vedenje kot za tiste z MOM.

  • Za oboje je značilno, da imajo težave v doživljanju samih sebe. Ljudje z MOM imajo večje težave z razumevanjem lastne identitete in samozavedanjem.

  • Oboji imajo več težav pri intimnejših odnosih. Ljudje z MOM v takšnih odnosih vztrajajo, ker imajo več težav z občutki osamljenosti in zapuščenosti.
    Ljudje s KPTSM običajno tega nimajo, lahko pa imajo druge težave, sploh pri spolnosti in se zaradi tega tesnejšim stikom raje popolnoma izognejo.

  • Ljudje z eno ali drugo omenjeno motnjo imajo lahko težave s čustvenimi odzivi in izbruhi. Občutki otopelosti in čustvenega odmika, so bolj značilni za ljudi s KPTSM.

Viri:
Is It BPD or cPTSD?
What is complex PTSD?
What to know about complex PTSD
The CPTSD Foundation Presents Our Series on Shame

Komentiraj