Kompleksna posttravmatska stresna motnja

Kompleksna posttravmatska stresna motnja

Razvije se kot posledica dalj časa trajajoče ali ponavljajoče se travme.
Do tega lahko pride, če si bil v takšnih dogodkih neposredno udeležen ali pa si jim bil priča in iz njih nisi imel možnosti umika oz. je bila možnost zanj izjemno majhna.

Vzroki

Različni travmatski dogodki iz preteklosti kot so:
– doživljanje nasilja
– zlorabe
– ponavljajoče opazovanje nasilja ali zlorabe
– prostitucija
– mučenje, ugrabitev, suženjstvo

Tveganje za razvoj KPTSM je večje, če:
– doživiš travmo v zgodnjem otroštvu
– če je travma trajala dlje časa
– če je bilo travmatskih dogodkov več
– če pobeg oz.rešitev iz situacije ni bila mogoča oz. je zanjo obstajala zelo majhna verjetnost
– te je ranil nekdo iz tvojega ožjega kroga (sorodnik, prijatelj)

Znaki

Znaki so zelo podobni znakom posttravmatske stresne motnje. Spremljajo pa jih še:

  • občutki praznine in obupa, ki ne minejo
  • težave pri kontroliranju čustvenih odzivov
  • občutki sovražnosti ali nezaupanja
  • občutek, da te nihče ne razume, da se bistveno razlikuješ od drugih, da si trajno poškodovan in da zate ni pomoči
  • izogibanje intimnim odnosom in težave pri vzdrževanju le-teh
  • občutki depersonalizacije (kot, da nisi v stiku s samim seboj, kot da se na nek način opazuješ od zunaj oz.si nekoliko izven lastnega telesa)
  • pogoste samomorilne misli
  • pojav t.i. flashbackov, v katerih se v tebi vzbudijo intenzivni občutki vezani na pretekle travmatične dogodke (strah, sram, žalost, obup)

Pri otrocih se lahko znaki kažejo nekoliko drugače kot pri odraslih.

Znaki KPTSM so zelo podobni mejni osebnostni motnji (MOM – znana tudi kot borderline) in se jih včasih tudi zamenjuje med seboj. Več o tem.

Izraz KPTSM je relativno nov.