Prilagoditvene motnje

Prilagoditvene motnje Kažejo se kot čustvene motnje in so povezane s spremembami v človekovem okolju. Sprožijo jih lahko selitev v drugo kulturno okolje, sprememba socialne mreže zaradi izgube ljubljene osebe ali spoznanje o resni bolezni. Znaki anksioznost depresivno razpoloženje občutek nezmožnosti reševanja vsakdanjih izzivov zmanjšana sposobnost reševanja vsakdanjih težav, nesposobnost vnaprejšnjega načrtovanja vedenjske motnje (agresivno … Več

Akutna stresna reakcija

panika

Vezana je na zelo hudo telesno ali duševno dogajanje, ki lahko resno ogrozi človekovo življenje (razne naravne in druge katastrofe, doživljanje nasilja, smrt ljubljene osebe itn.). Lahko pa gre tudi za spremembo v človekovem življenjskem okolju. Motnja lahko nastopi že med samim stresnim dogodkom ali takoj po njem. Traja od 2 dni do 4 tednov. … Več

Stresne motnje

Stresne motnje Stres je odziv telesa na neko dogajanje, ki mu utegne biti nevarno in ne dogodek sam po sebi. Gre za neskladje med dojemanjev zahtev in sposobnosti za obvladovanje le-teh. Nekatere osebe motenj ne razvijejo kljub težkim dogodkom, na kar vpliva več dejavnikov. Vsem stresnim motnjam je skupno to, da jih spremlja anksioznost. Stresne … Več