Akutna stresna reakcija

Vezana je na zelo hudo telesno ali duševno dogajanje, ki lahko resno ogrozi človekovo življenje (razne naravne in druge katastrofe, doživljanje nasilja, smrt ljubljene osebe itn.). Lahko pa gre tudi za spremembo v človekovem življenjskem okolju. Motnja lahko nastopi že med samim stresnim dogodkom ali takoj po njem. Traja od 2 dni do 4 tednov.

Znaki akutne stresne reakcije

  • občutki otopelosti, odmaknjenosti, čustvena neodzivnost
  • anksioznost
  • nemir, občutki obupa
  • razdražljivost
  • težave s spanjem
  • depresija
  • izogibanje vsemu kar bi lahko sprožilo spomine na stresni dogodek
  • podoživljanje stresnega dogodka (t.i. flashbacki) v obliki podob, misli in nočnih mor

Vir: Stresne motnje in obvladovanje stresa in drugi.